“ACE Group Consultants” – “Fərqli Fərdlər” konqresinin online qeydiyyatının sponsorudur.